Mời_thầu

YÊU CẦU CHÀO GIÁ V/v mời cung cấp thông tin báo giá Dịch vụ sửa chữa, bảo trì Hệ thống máy siêu âm màu DOPPLER 4D cho phòng Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2023

V/v mời cung cấp thông tin báo giá Dịch vụ sửa chữa, bảo trì Hệ thống máy siêu âm màu DOPPLER 4D cho phòng Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu năm 2023

802.BV_.D-TTBYT.signed

Tải tệp đính kèm