LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 22/4/2022, được sự đồng ý của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận và công bố Quyết định tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng, trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu, trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý Bệnh viện.

Thực hiện Quyết định 1922/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Đà Nẵng đã ký biên bản ngắn bàn giao vào tháng 5/2021. Sau quá trình chuẩn bị, đến nay, Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng đã chính thức trở thành đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu.