KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và đông dược.

Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho người bị bệnh, giảm chức năng. Sử dụng các dụng cụ trợ giúp, máy móc vào công tác khám chữa bệnh

Phối hợp với các khoa lâm sàng ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong điều trị và nghiên cứu khoa học.

Các bác sĩ, y sĩ y học cổ truyền sử dụng các kết quả cận lâm sàng, sử dụng một số thiết bị kỹ thuật của y học hiện đại để chẩn đoán và theo dõi điều trị.