KHOA NỘI – TRUYỀN NHIỄM

Khoa Nội-Truyền nhiễm

Là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh. Kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa trong khám chữa bệnh.

Về chuyên khoa truyền nhiễm: Đảo đảm các quy định về cách li, chống lây chéo, có buồng bệnh khép kín và có lối đi cho người bệnh vào khoa điều trị không đi qua các khoa khác.Có đủ các điều kiện và phương tiện khử khuẩn đối với người bệnh và người tiếp xúc.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học.