BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU

 Mã số thuế0400731124
 Địa chỉ68 Hoàng Văn Thái – Quận Liên Chiểu – Phường Hòa Minh – Đà Nẵng.
 Điện thoại02363.764935
 Email[email protected]