Chung

Tiếp nhận Công đoàn cơ sở Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng

     Theo đó, Công đoàn Cục Y tế Giao thông Vận tải bàn giao nguyên trạng tổ chức, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng về trực thuộc Công đoàn ngành Y tế thành phố kể từ ngày 01/7/2022 và được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu.
     Phát biểu tại buổi Lễ, bà Trần Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế thành phố, đề nghị Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu hoàn tất các thủ tục về tổ chức, quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn (tại thời điểm chốt số liệu bàn giao) đối với Công đoàn Cục Y tế Giao thông Vận tải, mở tài khoản hoạt động của Công đoàn theo định; đồng thời, mong muốn Ban Chấp hành cơ sở tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.