TRUYỀN THÔNG

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024

Nước là tài nguyên quan trọng và quý giá đối với bất kì sinh vật nào trên trái đất. Không có nước sẽ không có sự sống nào trên hành tinh này.

1. Vai trò của tài nguyên nước

Môi trường là tập hợp tất cả các điều kiện, hiện tượng trong tự nhiên như: đất, nước, không khí, thế giới động vật và thực vật. Môi trường có mối quan hệ mật thiết qua lại với sức khỏe con người. Khi môi trường bị ô nhiểm sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực cho lao động, sản xuất, đời sống và đặc biệt là sức khẻ con người.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc quan tâm đến nước sạch và công tác vệ sinh môi trường để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, các bệnh về da là một yếu tố rất quan trọng bởi vệ sinh môi trường gắn liền với cuộc sống con người. Con người sẽ không có sức khỏe và hạnh phúc nếu thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường không tốt. Phải sử dụng nước sạch để phòng được các bệnh như: Tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, viêm gan, các bệnh về mắt các bệnh về da, bệnh phụ khoa…

Do đó, nếu không có các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch để tiết kiệm và bảo tồn tài nguyên nước sẽ không thể bảo vệ được nguồn tài nguyên hữu hạn này.

2. Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998, được các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong nước tích cực hưởng ứng, đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2024.

3. Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thực hiện Công văn số 1920/SYT-NVY ngày 24/04/2024 của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu“, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu triển khai các hoạt động như sau:

Thường xuyên vệ sinh bể chứa, đường ống dẫn, vòi nước, đảm bảo an toàn chất lượng nước sinh hoạt trong Bệnh viện.

Kiểm tra, theo dõi chất lượng nước sinh hoạt, kiểm nghiệm nước để kịp thời phát hiện các thông số vượt ngưỡng giới hạn quy chuẩn cho phép, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng theo đúng Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

Chủ động/phối hợp xử lý và khẩn trương báo cáo các sự cố an toàn chất lượng nước về đơn vị cấp nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế để có biện pháp ngăn chặn kịp thời ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thái độ, thực hành của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân tại cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, nâng cao sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh.

Phát động phong trào sử dụng hợp lý và tiết kiệm nước sinh hoạt trong tập thể CBNV, người bệnh, người nhà người bệnh: Treo biểu ngữ, phát tờ rơi, tài liệu, áp phích với nội dung về Nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực khoa/phòng, hành lang và trên trang facebook, trang web của bệnh viện…

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải Y tế theo đúng quy định hiện hành.

Phát động phong trào mỗi cán bộ, viên chức và người lao động là một tuyên truyền viên, tuyên truyền tới mọi người dân tăng cường ý thức bảo vệ, tiết kiệm nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; gương mẫu tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, nơi cư trú để cải thiện môi trường sống và đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá sức khoẻ tại cộng đồng.