Tin hoạt động

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên”

Thực hiện Công văn số 3266/SYT-TCCB ngày 14/7/2023 của Sở Y tế về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên”, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu triển khai, phát động toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động tại Bệnh viện tham gia Cuộc thi.

QD2523-The-le-thi

Văn bản đính kèm