Chung

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU NĂM 2023

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024, chiều ngày 19/01/2024, Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu đã tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023.

Hội nghị vinh dự đón tiếp BS.CKII Võ Thu Tùng – Phó Giám đốc Sở Y tế- Chủ tịch Công đoàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng; các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Bệnh viện cùng toàn thể đại biểu viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu

Hội nghị Viên chức và người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện, BS.CKII Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại Bệnh viện. Các chỉ tiêu, kết quả đạt được trong báo cáo đã thể hiện Bệnh viện quyết tâm vượt qua những khó khăn của nền kinh tế, của đại dịch cũng như ngày cảng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

BCH Công đoàn Bệnh viện triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động sức mạnh đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần của đội ngũ viên chức, người lao động để hoàn thành các mục tiêu phát triển. Hoạt động công tác xã hội được lãnh đạo Bệnh viện chú trọng nhằm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao sự hài lòng của “khách hàng” khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

BS.CKII Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Đánh giá. Tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu thực hiện kế hoạch, nghị quyết năm 2023

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của viên chức, người lao động. Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã đồng tình, thống nhất cao với các nội dung nêu ra, tiến hành thông qua Nghị quyết hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết  nhất trí với dự thảo các văn kiện tại Hội nghị

   Tại Hội nghị, thay mặt BCH Công đoàn Bệnh viện, BS.CKI Huỳnh Văn Phước – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện và BS.CKII Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện đã ký cam kết thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BS.CKII Võ Thu Tùng – Phó Giám đốc Sở Y tế đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu trong năm 2023. Trước tình hình mới với nhiều khó khăn và thách thức, Ban lãnh đạo cùng toàn thể VCNLĐ Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu cần nỗ lực quyết tâm hơn nữa, tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế tồn tại, lấy phục vụ người bệnh làm trọng tâm, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như các khu vực lân cận.

BSCKII. Võ Thu Tùng – Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Trong không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nhất trí cao, Hội nghị Đại biểu Viên chức, người lao động năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

 

BS.CKI Huỳnh Văn Phước – Phó giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tại Hội nghị