KHOA CẬN LÂM SÀNG

Là khoa cận lâm sàng các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm, cộng hưởng từ…góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

Đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh và kiểm soát an toàn bức xạ

Quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.