Tin mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM LIÊN CHIỂU ĐỢT 1 NĂM 2022

Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu thông báo tuyển hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Vị trí việc làm đính kèm theo bảng thông báo này

2. Hình thức xét tuyển: Thông qua phỏng vấn, sát hạch và xét hồ sơ

3. Thời gian và địa điểm đăng ký:

– Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 02/8/2022- 10/8/2022

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu, 68 Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tải mẫu đơn đăng ký dự tuyển

KH314

TB323