Chung

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 30/6/2023, Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác.

Đến tham dự Hội nghị có:

+ Đồng chí Hoàng Thị Thanh Tình – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố;

+ Đồng chí Lê Nguyễn Oanh Vũ – Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố;

Về phía Chi bộ Bệnh viện có:

+ Đồng chí Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu;

+ Đồng chí Huỳnh Văn Phước – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu.

Cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Phước – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trình bày báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm vụ, giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi ủy Bệnh viện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên. Kết quả: đảng viên Chi bộ đã nắm được nội dung, tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Trung ương (Khóa XIII) và Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và đăng ký và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi ủy đã xây dựng các chương trình hành động và cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa kế hoạch hành động của cấp uỷ cấp trên, đảm bảo hiệu quả, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp với chức năng của đơn vị.

Chi bộ, lãnh đạo đơn vị cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác y tế dự phòng, Bệnh viện đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, Tổ chức tốt khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe cho lái xe theo quy định. Công tác khám chữa bệnh cũng được lãnh đạo bệnh viện quan tâm chỉ đạo, qua đó bệnh viện đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế, chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ tốt tạo được uy tín, niềm tin cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh; đã triển khai và thực hiện tốt các hướng dẫn của các cấp, ngành về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, về phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và cả trong tình hình mới.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức bệnh viện; đồng thời đề ra nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hằng năm Chi ủy thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, qua đó chỉ ra được những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục, không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã tạo nên sự đoàn kết nhất trí cao, không khí làm việc cởi mở, tự giác, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, không có các biểu hiện tiêu cực, không đơn thư khiếu nại tố cáo xảy ra tại đơn vị.

Đồng chí Huỳnh Văn Phước – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ
Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục, phân tích các nguyên nhân từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cần phải thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tiếp tục chương trình Hội nghị, Đồng chí Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Chi bộ Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh, Đồng chí Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện trình bày dự thảo báo cáo
kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ Chi bộ Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu,
giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần xây dựng và đoàn kết, Hội nghị được lắng nghe nhiều ý kiến góp ý, tham luận tâm huyết của các đại biểu tham dự để đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo; Hội nghị cũng thống nhất cao với nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nửa cuối nhiệm kỳ được Chi ủy Bệnh viện đưa ra.

Đồng chí Nguyễn Anh Thư – PTK YHCT-PHCN
Ảnh ……phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Viết Gia – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến từ các bài tham luận để hoàn thiện báo cáo và cụ thể hoá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ cùng Chi bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

 

 Một số hình ảnh khác tại Hội nghị